Vi rensar och bygger om din ventilation

Ventilation
I alla bostäder finns det någon form av ventilation, räkna med att den alltid behöver underhållas. Ventilation är viktig för att vi människor ska må bra inomhus – oavsett om det är hemma eller på jobbet.
 
Vi har stor kunskap och lång tradition av att arbeta med ventilation i bostäder och på arbetsplatser. Vi servar och rengör alla typer av ventilationssystem, oavsett storlek.
 
Rensning – bli spisfläktkund
I ventilationskanaler samlas damm och andra partiklar från luften som cirkulerar inomhus. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen och därmed också effektiviteten i värmeanläggningen.
 
Vi rensar ditt ventilationssystem och tar bort damm, fett och smuts för att du ska få rätt luftväxling inomhus. Det spelar ingen roll om det är frånluftskanaler (luft ut från huset) eller tilluftskanaler (luft in till huset).
Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till sjätte år beroende på ventilationssystem.
 
När det gäller anläggningar med mekanisk ventilation (fläktar) rekommenderas rensning från smuts vart tredje år. För hus med självdrag räcker det med minst vart sjätte år
 
Vi gör rent i alla typer av de kända värmeåtervinningsaggregaten (Minimaster, Minivent, Rexovent, SVAB, Heru, Rexonet, NIBE fighter mm). Placeringen (på vinden, i tvättstugan, i groventrén eller i köket) spelar ingen roll.
 
Bli spisfläktskund så kommer vi automatiskt och rensar din spisfläkt med lämpliga intervaller. Kontakta oss redan idag.
 
Sanering
Luktar det illa från ditt ventilationssystem? Vi kan hjälpa dig att bli av med problemet. Av olika skäl kan det fläktarna i ventilationsaggregatet stå stilla och då kan bakterier växa till sig. Vi har en effektiv metod för luktsanering när det uppkommit odörer i ventilationen.
 
Filter och reservdelar
Vi har det filter som ditt ventilationssystem behöver. Vi har också tillbehör som ventiler, don och slangar till alla kända fläktmärken.
 
Mätning
Vi mäter och justerar ventilationsflödena till de projekterade värdena. se tjänst 3.
 
OVK
Vi är tre stycken som är certifierade för funktionskontroll av ventilationssystem behörighet K med riksbehörighet. Vilken är det högsta behörighetsnivån. Se tjänst 3
Vi erbjuder återkommande rengöringsserviceavtal eller rengöring enligt ”kampanj”.