Besiktning & Kontroller

För privatkunder, hyresvärdar och företag

Vi har en rad efterfrågade expertkunskaper inom brandskydd och inomhusklimat. Allt från installationskontroller av eldstäder och rökkanaler till kontroll och mätning av radonhalten i luften.
 
Skorstenar och eldstäder
SSR Godkänd besiktning© – vi utför alla kontroller av eldstäder och rökkanaler enligt höga krav.
 
• Installationsbesiktning
När du installerat en ny eldstad med rökkanal för att få slutbesked av kommunen.
 
• Statuskontroll
När du vill veta status på befintlig skorsten eller eldstad. Vi besvarar frågor som till exempel: Kan jag elda i den här öppenspisen? Kan jag montera en braskamin till min skorsten? Hur många kanaler har jag i min murade skorsten?
 
• Överlåtelsebesiktning
När du avser att köpa eller sälja en fastighet och vill kolla upp alla eldstäder. En viktig fördjupande del av jordabalksbesiktningen vid fastighetsförsäljning.
 
• Sprängningar
Kontroll av murade skorstenar och eldstäder inför, under och efter vibrationsalstrande arbeten.
 
Ventilation
Tre av våra medarbetare är certifierade funktionskontrollanter och är därmed behöriga att utföra den obligatoriska ventilationskontrollen (Ovk) för all typ av ventilation i samtliga fastighetstyper.
 Vi är också sakkunniga brandskyddskontrollanter avseende förebyggande åtgärder mot brand i restaurangköks imkanaler.
 
Vi utför också
• Läckagemätning på ventilationssystem
• Luftflödesmätningar
• Temperaturmätningar i kanal och ventilation
• Dimensionering av ventilationskanaler.
 
Radon i bostäder
Vi är godkända för att utföra radonmätning i bostäder och finns med på Svenska Radonföreningens lista över godkända radonmätare. Vi är naturligtvis medlemmar i Svenska Radonföreningen .