VÅR PERSONAL ÄR

VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

John Iggström, VD

Skorstensfejarmästare

Håkan Asp

Skorstensfejartekniker Produktionschef

Ann-Christine Iggström

Administratör

Kvalitets och miljöansvarig

Erica Berglund

Administratör

Peter Andersson

Skorstensfejartekniker

OVK behörig Radonexpert

Erik Börlin

Skorstensfejartekniker OVK behörig

Magnus Eriksson

Skorstensfejartekniker

Mikael Sundberg,

Skorstensfejartekniker

Arbetsledare ventilation

Alf Nordin

Skorstensfejargesäll

Tommy Nordin

Skorstensfejargesäll

Joakim Sundqvist

Skorstensfejartekniker

Peter Nilsson

Skorstensfejargesäll

Lennart Vestlund

Skorstensfejargesäll

Niklas Andersson

Skorstensfejare

Andreas Backlund

Skorstensfejare

Sara Hjortsberg

Skorstensfejare

Arne Johansson

Skorstensfejare

Fredrik Nordin

Skorstensfejare

Emelie Sundberg

Skorstensfejare

Micaela Wallner

Skorstensfejare

E-MAIL TILL VÅR PERSONAL

förnamn. efternam@sundsvallssotaren.se

Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt AB

Kontorsvägen 3, 852 29 Sundsvall

Tel. 060 - 15 52 50   Fax 060 - 17 05 80

info@sundsvallssotaren.se

© SSSAB 2009