Passa på!

För endast

2.250 kr

gör vi rent i alla dina ventilationskanaler
och fläktar.

Priset gäller efter ROT-avdrag (3.150 kr före ROT).

Resor tillkommer med 48 kr/mil.

Boka tjänst

När rensade du dina ventilationskanaler senast?

 

Om du inte vet det så är du inte ensam.

De flesta som bor i eget hus vet inte om att de har behov av att rensa sina ventilationskanaler.

Att rensa kanalerna ger dig och ditt hus ett flertal positiva effekter.

 

• minskad risk för fuktskador

• bättre inomhusklimat

• renare luft för allergiker

• ingen dåligt lukt i våtutrymmen

• m. m.

 

Hör av dig till oss så berättar vi mer info@sundsvallssotaren.se

Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt AB

Kontorsvägen 3, 852 29 Sundsvall

Tel. 060 - 15 52 50   Fax 060 - 17 05 80

info@sundsvallssotaren.se

© SSSAB 2009

Boka tjänst
Boka tjänst
Boka tjänst
Boka tjänst