Besiktning & Kontroller

För privatkunder, hyresvärdar och företag

Vi har en rad efterfrågade expertkunskaper inom brandskydd och inomhusklimat. Allt från installationskontroller av eldstäder och rökkanaler till kontroll och mätning av radonhalten i luften.

 

 

Skorstenar och eldstäder

SSR Godkänd besiktning© – vi utför alla kontroller av eldstäder och rökkanaler enligt höga krav.

 

• Installationsbesiktning

När du installerat en ny eldstad med rökkanal för att få slutbesked av kommunen.

 

• Statuskontroll

När du vill veta status på befintlig skorsten eller eldstad. Vi besvarar frågor som till exempel: Kan jag elda i den här öppenspisen? Kan jag montera en braskamin till min skorsten? Hur många kanaler har jag i min murade skorsten?

 

• Överlåtelsebesiktning

När du avser att köpa eller sälja en fastighet och vill kolla upp alla eldstäder. En viktig fördjupande del av jordabalksbesiktningen vid fastighetsförsäljning.

 

• Sprängningar

Kontroll av murade skorstenar och eldstäder inför, under och efter vibrationsalstrande arbeten.

 

 

Ventilation

Tre av våra medarbetare är certifierade funktionskontrollanter och är därmed behöriga att utföra den obligatoriska ventilationskontrollen (Ovk) för all typ av ventilation i samtliga fastighetstyper.

 

Vi är också sakkunniga brandskyddskontrollanter avseende förebyggande åtgärder mot brand i restaurangköks imkanaler.

 

Vi utför också

• Läckagemätning på ventilationssystem

• Luftflödesmätningar

• Temperaturmätningar i kanal och ventilation

• Dimensionering av ventilationskanaler.

 

 

Radon i bostäder

Vi är godkända för att utföra radonmätning i bostäder och finns med på Svenska Radonföreningens lista över godkända radonmätare. Vi är naturligtvis medlemmar i Svenska Radonföreningen .

Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt AB

Kontorsvägen 3, 852 29 Sundsvall

Tel. 060 - 15 52 50   Fax 060 - 17 05 80

info@sundsvallssotaren.se

© SSSAB 2009

Boka om din aviserade tid
Boka tjänst
Start Personal
Tjänster Kampanj
Kontakt Integritetspolicy
Boka om din aviserade tid
Boka tjänst
Start Personal
Tjänster Kampanj
Kontakt Integritetspolicy
Boka om din aviserade tid
Boka tjänst
Start Personal
Tjänster Kampanj
Kontakt Integritetspolicy
Boka om din aviserade tid
Boka tjänst