Vinter- & vårtider

Med rådande händelser i omvärlden, med bl a osäkra elpriser som följd, råder vi Er att försöka ta de sotningstider som vi aviserar ut. Det kan vara svårt för oss att planera ut ett extra besök bara veckor efter, då vi mest troligt inte är kvar i Ert område. Vi har haft en höst utan motsvarighet, där många vill ha både nya och gamla eldstäder i bruk inför vintern. Röj snö så gott Ni kan, så gör även vi så gott vi kan. Mäktar Ni inte med tillträde till tak, så har vi möjlighet att sota de flesta eldstäder nerifrån och behöver nödvändigtvis inte upp på taket. Då tillkommer en kostnad på 190kr + moms utöver ordinarie sotningstaxa. 

Det kommer att eldas mycket överallt i vinter - Elda fin och torr ved, enligt de anvisningar som finns - Vi hjälps åt så blir det säkert!


SUNDSVALLS SÖDRA SOTNINGSDISTRIKT

I juni 2002 tog Skorstensfejarmästare John Iggström över rodret för Sundsvalls södra sotningsdistrikt.
 
Det som genomsyrar företaget är att stå till tjänst  med bred kunskap inom flera områden...
Allt för att kunna vara kunden behjälplig på bästa sätt.


VI HAR behöriga...

• Funktionskontrollanter i ventilation

•  Brandskyddskontrollanter  

•  Certifierade ventilationsrensare


VI HAR stora kunskaper i... 

• Material och reparation av bostadsventilation 

• Injustering av ventilationsanläggningar

VI HAR sakkunniga för besiktning av...

• Eldstäder  

•  Rökkanaler  

•  Imkanaler

VI UTFÖR radonmätningar...

• Vi utför mätning och gör utvärdering av radon i din bostad. 

Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt är certifierade i ledningssystemet FR2000.

”FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3.”
Vi är medlem i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) 

Våra kontrollanter är utbildade i att utföra kontroller enligt metoden ”SSR Godkänd besiktning” 

Vi är dessutom medlem i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare  samt i Svensk Radonförening